انجمن اسلامی دانشجویی

نخستین انجمن اسلامی دانشجویان در ایران در اوایل دهه ۱۳۲۰ شمسی تأسیس شد. این انجمن در ابتدا در دانشکده پزشکی تأسیس سپس با پیوستن دانشکده فنی به انجمن اسلامی دانشگاه تهران تبدیل شد.

انجمن اسلامی فقط عضو اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت می باشد و هیچ‌گونه وابستگی فکری و تشکیلاتی به هیچ حزب و جناح سیاسی خاص ندارد و هرگز نباید به شاخه دانشجویی احزاب و جناح­ها تبدیل شود و هیچ‌کس حق ندارد از جایگاه و امکانات آن برای ترویج و تبلیغ ایده سیاسی خاص، در قالب برنامه­ های سیاسی صرف و ماجراجویی و جوسازی خبری در محیط دانشگاه، استفاده نماید .انجمن اسلامی محلی برای خودسازی و رشد معنوی و فکری دانشجویان مؤمن و متعهدی است که در راه عمل به وظیفه و تداوم خط شهدای عزیز، تلاش می‌کنند. بنابراین همواره باید خط مشی سیاسی انجمن اسلامی براساس تصمیم مبتنی بر فکر و تشخیص مستقل اعضای آن باشد و فعالیت­­­های آن موجب تقویت نظام اسلامی شود و پیروی از رهنمودهای رهبری معظم انقلاب ویژگی اصلی و بارز آن باشد. دفتر انجمن اسلامی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بالای رستوران دانشجویی برادران(خانه فرهنگ) می باشد.