معرفی کانون های فرهنگی

کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویی به منظور شکوفا سازی، خلاقیت‌های فردی و سامان بخشیدن به خواسته‌ها و تلاش های خودانگیخته دانشجویان تأسیس شد.توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح دانشجویان و سامان بخشی آن فعالیت ها به منظور افزایش روح همکاری جمعی و مشارکت میان دانشجویان،کشف و شکوفا سازی خلاقیت دانشجویی و افزایش شناخت دانشجویان نسبت  به بنیان های فکری وفرهنگی از اهداف فعالیت کانون‌ها می باشد.کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان یکی از بنیادی ترین عرصه‌ها در جهت تقویت سرمایه فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت دانشجویان بوده و در ایجاد فضای شادی و نشاط در دانشگاه، عقلانی و استدلالی کردن بیش از پیش سازمان دانشگاه، افزایش شایستگی های کانونی و تقویت حافظه تاریخی دانشگاه نقش دارند. کانون‌ها جایی برای بهره برداری از ذخایر میراث فرهنگی و جلوگیری از سیاست زدگی فضای دانشجویی می باشند. ساختار کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه تهران شامل شورای عمومی، شورای مرکزی و شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه می باشد.

 

اسامی کانون های فرهنگی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران:

هلال احمر

گردشگری

خیریه حامی

هنرهای تجسمی

موسیقی

قرآن و عترت

شاعران و نویسندگان جوان

تئاتر

کارآفرینی

سبزدیمن

همیاران سلامت روان